Scop și categorie

Coloanele de la Limpedea s-au constituit ca arie naturală protejată prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, secţiunea a III–a capitolul 2.0. „Rezervații și monumente ale naturii”, identificată cu codul 2591. Este o arie protejată de interes național, încadrată în categoria a III-a IUNC „Monument al naturii” și este de tip geologic.

Aria protejată se află în județul Maramureș, pe teritoriul municipiului Baia Mare, în cartierul Ferneziu. Obiectivul este reprezentat de un afloriment creat artificial ocazionat de exploatarea în trecut a rocilor ca piatră folosită în construcții. Frontul fostei cariere se dezvoltă pe direcţia nord-sud pe o lungime de 230 metri, având o înălțime maximă de 33 de metri. Fosta carieră s-a dezvoltat pe două etaje (sau trepte) din necesitatea procesului tehnic de extracție. În prezent, pe aflorimentul vertical al primei trepte se desfășoară activități nereglementate de cățărare sportivă.

Dacitele cu piroxeni de Limpedea formează o formă de zăcământ extruzivă, de tip dom de lavă, în care spre partea centrală apar coloane poligonale cu înălţime de 15 metri şi circumferință de peste 1 metru. Ele sunt rezultatul condițiilor specifice de formare, prezența sticlei indicând o viteză de răcire rapidă, pe două plane paralele cu fața coloanelor. Obiectivul conservării o reprezintă coloanele verticale amintite ce se constituie într-o structurăgeo logică rar întâlnită.